Het prachtige natuurreservaat Oostvaardersplassen heeft sinds kort de beschikking over een elektrische bus met trailer waarmee maar liefst 25 personen vervoerd kunnen worden.
De trailer kan makkelijk losgekoppeld worden zodat ook excursies met kleinere groepen mogelijk zijn.

Beide bussen zijn voorzien van een omroepsysteem.